Nizozemí – práce v Holandsku

Nizozemsko okamžitě po vstupu České republiky do Evropské unie využilo možnost ochrany svého pracovního trhu a zavedlo přechodná opatření. Práce v Holandsku tak byla možná jen s pracovním povolením a to až do května 2007, kdy se Holandsko rozhodlo zcela otevřít svůj pracovní trh pro občany všech zemí zemí A8 (Česká republika, Estonsko, Maďarsko, Litva, Lotyšsko, Polsko, Slovensko, Slovinsko).

Práce v Holandsku je tedy pro občany České republiky od 1. května 2007 možná bez pracovního povolení.

»Možnosti získání práce v Holandsku

Práce v Holandsku – související povinnosti

Povinná registrace pobytu

Přestože na práci v Nizozemsku nepotřebujete pracovní povolení, pokud délka vašeho pobytu překročí 3 měsíce vzniká Vám povinnost zaregistrovat se na obecním úřadě v místě pobytu. Pak byste se také měli zaregistrovat na Imigračním a naturalizačním úřadě – Immigratie-en Naturalisatiedienst (IND), kde je třeba dokladovat účelu pobytu a zdravotní pojištění.
Není to však žádné znevýhodnění občanů východní Evropy, protože stejná pravidla platí i pro občany ostatních zemí EU a EHP.
(stránka IND obsahuje kromě holandštiny informace také v angličtině, k dispozici jsou rovněž informační brožury v PDF formátu.

Pro pobyt kratší než 3 měsíce registrace není nutná. Registrace je bezplatná.

Pokud legálně žijete v Holandsku po dobu nejméně pět let nepřetržitě, máte právo požádat o povolení k pobytu pro občany EU. Žádost o toto povolení se podává na Immigratie-en Naturalisatiedienst. Délku pobytu je třeba deklarovat. Na rozdíl od registrace, která je bezplatná, je za žádost o povolení k trvalému pobytu účtován poplatek.

Osobní registrační číslo – BSN

Pokud je účelem vašeho pobytu v Holandsku práce, budete potřebovat osobní registrační číslo – Burger Service Nummer (BSN). Toto číslo zajistí vaše začlenění do nizozemského daňového systému a do systému sociálního pojištění. O BSN je třeba požádat na příslušném daňovém úřadě – Belastingdienst (Alkmaar, Almelo, Amsterdam, Breda, Den Haag, Doetinchem, Eindhoven, Goes, Groningen, Heerlen, Leiden, Leeuwarden, Nijmegen, Rotterdam, Utrecht, Zwolle).
Setkání je nutno předem telefonicky dohodnout.

Podmínky práce v Holandsku

Pokud budete v Holandsku pracovat jako zaměstnanec, budete mít stejné postavení jako zaměstnanci s nizozemskou státní příslušností.

Minimální mzda za práci v Holandsku

Pokud jste si našli v Nizozemí zaměstnání, máte nárok dostávat za svou práci alespoň minimální mzdu, přičemž se tato mzda každoročně dvakrát zvyšuje. Jednou 1. ledna a poté 1 července. V Nizozemí je stanovena měsíční, týdenní a denní minimální mzda. Jednotná sazba je pro pracovníky ve věku od 23 let, u mladších pracovníků se postupně snižuje.

Je třeba si uvědomit, že hodnota stanovené minimální mzdy se týká hrubého příjmu. Znamená to, že na účet vám kvůli srážkám přijde částka nižší. Holandský zaměstnavatel strhává z vaší hrubé mzdy daň a odvody na pojištění (zdravotní pojištění, pojištění v nezaměstnanosti ,…).

»Nejúčinnejší možnosti hledání práce v Holandsku

Ďalšie zdroje informácií: