Žádost o zaměstnání vzor, průvodni dopis

Spolu s životopisem a motivačním dopisem patří žádost o přijetí do zaměstnání do trojice dokumentů, kterými se jako uchazeč prezentujete svému budoucímu zaměstnavateli. Má podobnou strukturu jako motivační dopis, je však stručnější a více se blíží označení průvodní dopis, jak bývá často nepřesně nazýván právě dopis motivační.

Žádost o práci přes online formulář

U řady společností je možné žádat o zaměstnání přímo na jejich webové stránce, reakcí na konkrétní pracovní nabídku, kterou mají na ní zveřejněnou. Většina z nich dokonce tento způsob upřednostňuje, protože jim to zjednodušuje zpracování. V takovém případě obvykle plní funkci žádosti online formulář, přičemž při jeho odesílání k němu připojíte v elektronické formě motivační dopis a CV, případně fotografii, či další dokumenty.

Online žádosti vyplňujte přesně podle pokynů a přílohy neposílejte v jiném, než doporučeném formátu. Nechcete si to přece pokazit hned na začátku tím, že o sobě naznačíte, že nevíte následovat ani jednoduché instrukce.

Prostřednictvím formuláře můžete reagovat na inzerované volná pracovní místa i na některých pracovních portálech.

Jak napsat žádost o zaměstnání

Pokud se nebudete ucházet o práci prostřednictvím online formuláře, budete to dělat pravděpodobně e-mailem, nebo poštou. V takovém případě můžete při psaní žádosti použít následující strukturu:

Do hlavičky uveďte vaše kontaktní údaje: titul, jméno, adresa, telefon, e-mail. Následují údaje o adresátovi: název firmy (a jméno odpovědné osoby pokud je vám známo), adresa. Pod to napíšete místo a datum.

Pro označení dokumentu můžete použít, text: Žádost o zaměstnání, nebo něco v podobném smyslu.

Může následovat oslovení, nebo rovnou první odstavec.

První odstavec (úvod) obsahuje informace o tom, o jakou pozici se ucházíte a kde jste se o ní dozvěděli.

Ve druhém odstavci stručně představíte svou dosavadní kariéru. Své zkušenosti a schopnosti, případně vzdělání a vlastnosti, které vás předurčují k získání pracovního místa, o které se ucházíte.

V dalším odstavci uvedete termín, kdy můžete do práce nastoupit.

Můžete poděkovat za posouzení žádosti, případně projevit zájem o osobní setkání.

Následuje pozdrav a vlastnoruční podpis

Na konec uvádí seznam příloh, které posíláte spolu se žádostí.

Pokud je to nutné, doplňte text souhlasu se zpracováním osobních údajů.

Žádost o přijetí do zaměstnání – vzor

Uchazeč s praxí by měl vyzdvihnout své zkušenosti. Absolvent se může opírat víceméně jen o své vzdělání.
Při psaní vás můžete inspirovat následující vzor žádosti o přijetí do pracovního poměru:

Martina Nováková, Dělnická 2, 266 01 Beroun, tel.: 123 123 123, e-mail: martina.novakova@emmail.cz

Prokrus s.r.o.
Eliška Moudrá
Wolkerova 55
397 01 Písek

Beroun, 1. 1. 2014

Žádost o přijetí do pracovního poměru

Na základě inzerátu na stránce www.topprace.cz, zveřejněném dne 26. 11. 2012 bych Vás chtěla požádat o přijetí do pracovního poměru na pozici asistentky na ekonomickém úseku.

Jsem absolventkou Obchodní akademie, obor obchodní akademie. Aktivně komunikuji v anglickém a německém jazyce. Ovládám jednoduché a podvojné účetnictví, strojopis, práci s počítačem (Word, Excel, PowerPoint, Internet). Praktické zkušenosti jsem získala již během studia prací v účtárně výrobního podniku s dvaceti zaměstnanci. Mezi mé přednosti patří odpovědnost a aktivní přístup k řešení problémů. Rada a rychle se učím nové věci.

Nastoupit do zaměstnání mohu okamžitě.

Za vyřízení mé žádosti předem děkuji.

S pozdravem

(podpis)

Přílohy:
Životopis
Motivační dopis
Fotokopie maturitního vysvědčení

I když tento typ dokumentu na to nedává mnoho možností, pokuste se být při jeho tvorbě kreativní, abyste se odlišili od ostatních uchazečů.

Tipy pro psaní žádosti

  • Jak při životopise a motivačním dopise, tak i zde by měla být použita podobná grafická úprava, stejný font a formát dokumentu A4.
  • Pokud žádáte o práci e-mailem žádost může tvořit text e-mailu a ostatní dokumenty jeho přílohu.

Další tipy použitelné i při psaní žádosti najdete v návodu na psaní motivačního dopisu.

Žádost o zaměstnání můžete poslat do firmy i “na slepo”, aniž byste reagovali na jejich pracovní nabídku. V takovém případě se neodvoláte na zdroj nabídky (který vlastně neexistuje), ale projevíte jen svůj zájem pro firmu pracovat (s uvedením důvodů). Pokud firma aktuálně nehledá nové zaměstnance šance na úspěch je velmi malá. Pokud však máte kvality, pro které by se firmě vyplatilo zaměstnat vás a vy máte skutečný zájem ve firmě pracovat můžete to zkusit.

Příprava životopisu a motivačního dopisu pro konkrétní pozici vyžaduje dostatek času, proto pokud výjimečné schopnosti nebo zkušenosti nemáte, vyplatí se věnovat ho raději reakcím na inzerované pracovní nabídky a přeposílání žádostí “na slepo” se věnovat až po jejich vyčerpání.

Když personalistu vaše žádost osloví, postupujete dál. Tím vás ale čeká další úloha, pořádně se připravit na přijímací pohovor. Po jeho úspěšném absolvování je už práce vaše.

Ďalšie zdroje informácií: