Životopis (CV) bez chyb – vzor, návod, tipy a triky

Váš profesní životopis (anglicky CV (Curriculum vitae), ve Spojených státech resume, v němčině Lebenslauf) je spolu s motivačním dopisem tím nejdůležitějším dokumentem, který potřebujete pro získání nového, lepšího zaměstnání. Tento návod je proto nejobsáhlejším a tuto stránku lze považovat za nejdůležitější z celého webu. Měli byste zde najít odpovědi na všechny vaše otázky týkající se životopisu.

V první části se nachází návod – kompletní postup jak sestavit CV a hned za ním množství tipů jak ho vylepšit a na co si dát při jeho psaní pozor. V závěru samozřejmě nechybí vzor životopisu.

Doporučujeme také přečíst si návod na psaní motivačního dopisu, který je také doplněn vzorem a množstvím užitečných tipů.

Jak napsat profesní životopis

Pracovníkům personálních oddělení firem, nebo pracovních agentur procházejí při obsazování každého volného místa přes ruce někdy až stovky životopisů. Každému z nich věnují jen velmi krátký čas, proto se při jejich sestavování vyžaduje stručnost a přehlednost, aby už při letmém pohledu bylo jasné, kde se které informace nacházejí. Tyto požadavky splňuje strukturovaný životopis.

Protože je v současnosti standardem, v tomto návodu se budeme věnovat právě jemu. Pokud vás zajímají jiné formy, najdete je na konci návodu. Jakoukoliv formu si však zvolíte, měla by vyzdvihovat vaše znalosti, schopnosti, dovednosti a zkušenosti ve vztahu k pracovní nabídce na kterou reagujete.

Vždy byste měli vycházet z požadavků, které jsou kladeny na zaměstnance pracujícího na pozici o kterou se ucházíte. Pomůže vám, pokud si odpovíte na následující otázky:

 1. Jakého člověka firma hledá?
 2. Co mohu firmě nabídnout já?

Strukturovaný životopis krok za krokem

Strukturovaný životopis můžete napsat podle následující struktury. Snažte se být struční, ale zároveň jasní a přesní.

Osnova

V hlavičce by mělo být výrazně uveden váš akademický titul, jméno a příjmení. Nadpis “Životopis” nebo “CV” se už dříve nepoužívá.

Osobní údaje

Jako první jsou ve strukturovaném životopise uváděny osobní a kontaktní údaje:

 • adresa (na které se zdržujete a na kterou vám mohou být v případě potřeby zaslané dokumenty),
 • telefonní číslo (na kterém jste po většinu dne k zastižení),
 • e-mailová adresa (i tvar e-mailové adresy vás reprezentuje, proto zvažte vytvoření zcela nové e-mailové schránky, pokud adresa kterou máte není vyhovující. Nejvhodnější je, pokud se před zavináčem nachází pouze vaše jméno a příjmení, podobně jako ve vzoru níže).

Můžete tu uvést i datum narození. Není to povinný údaj, ale tajit věk nemá smysl. Personalista si ho i tak umí jednoduše vypočítat podle let nástupu na středoškolské, resp. vysokoškolské studium. Národnost se uvádí pouze pokud se ucházíte o zaměstnání v zahraničí. Rodinný stav, místo narození a podobné osobní informace se neuvádějí.

Vzdělání

Tato část obsahuje informace o průběhu vzdělávání (od střední školy), přičemž se začíná nejvyšším dosaženým stupněm a pokračuje se hlouběji do minulosti. Pro každou školu:

 • rok začátku a konce studia,
 • název školy a město,
 • studovaný obor.

Další vzdělání

V této části uvedete vaše další vzdělávání, například různé absolvované kurzy, semináře a školení, tréninky. Ideálně pokud mají souvislost s pozicí o kterou se ucházíte, ale i přímo nesouvisející kurzy mohou mít pozitivní vliv tím, že o vás říkají, že máte snahu se dodatečně vzdělávat.
Uvádí se:

 • rok /-y absolvování kurzu,
 • název kurzu,
 • místo konání.

Uvést je možné i název agentury nebo firmy, která školení nebo kurz pořádala.

Pracovní zkušenosti

Jedna z nejdůležitějších částí životopisu. Zde můžete být kreativní a prodat se. Obsahuje průběh zaměstnání, přičemž se opět začíná aktuálním, resp. posledním a postupuje se dále do minulosti. Pro každé zaměstnání se uvádí:

 • rok (případně i měsíc) začátku a konce pracovního poměru,
 • název zaměstnavatele, případně město,
 • název pracovní pozice,
 • náplň práce.

Pokud je to užitečné, několika slovy můžete uvést i hlavní činnost firmy v níž jste pracovali.
Největší význam se obvykle přikládá poslednímu, zaměstnání, proto při něm můžete uvést více detailů. Pokud jste v něm pracovali jen krátce, detailnější rozeberte i několik dalších. Pokud jste pracovali ve stejné firmě na více pozicích, rozepište je.

Prostor pro prezentaci nabízí ve větší míře náplň práce. Popište zde činnosti, které jste ve firmě nebo organizaci na svém postu vykonávali, nejdůležitější úkoly, příp. projekty. Pokud to nezahrnete do svého motivačního dopisu, můžete zde uvést i nejvýznamnější úspěchy, které jste ve své práci dosáhli, například řešení, které firmě snížily náklady, nebo zvýšily zisk, či jinak pomohli k její prosperitě. Číselnými nebo procentními hodnotami vytvoříte lepší představu o dosaženém výsledku. Pokud máte možnost nechte si některé úspěchy i na pracovní pohovor.

Jazykové znalosti

V této části jsou uvedeny vaše jazykové znalosti, spolu s úrovní, na jaké je ovládáte.

Využít můžete například stupnici: základy, mírně pokročilý, pokročilý, plynule / aktivní.

Vaše hodnocení je subjektivní, ale snažte se být realistický. Podhodnocení může způsobit, že vás nepozvou na pohovor. Nadhodnocení zase, že se na pohovoru ztrapníte, pokud s vámi budou chtít komunikovat v cizím jazyce a vy toho nebudete schopni.

Je také dobré, pokud můžete své jazykové schopnosti něčím podložit, například: státní jazykovou zkouškou, studijním jazykovým pobytem v zahraničí, nebo diplomem či certifikátem z jazykového kurzu.

Počítačové znalosti

V této části jsou uvedeny vaše schopnosti práce s počítačem, ovládání softwaru (kancelářského, grafického, ekonomického atd.). A programovacích jazyků. Spolu s názvem programu, nebo programovacího jazyka se uvádí i úroveň. Opět je třeba být realistický. K hodnocení můžete použít běžné hodnocení: základy, pokročilý, expert.

Další znalosti a dovednosti

Uvádí se zde vlastněný řidičský průkaz, spolu se skupinou. Pokud se to týká pracovní pozice, můžete uvést i počet kilometrů které jste strávili za volantem. Doplnit můžete i další relevantní schopnosti a dovednosti, např.. ovládání strojopisu, vedení účetnictví, ale i ovládání elektronické pokladny, obráběcích či jiných strojů a zařízení a pod. Pokud žádné zvláštní dovednosti nemáte, jen řidičský průkaz, můžete tuto část označit jednoduše Řidičský průkaz.

Zájmy

Do této části uveďte své zájmy, a také členství v různých organizacích. Dělejte to uváženě, protože zkušený personalista z nich může o vás hodně vyčíst a na základě nich si sestavit váš osobnostní profil a posuzovat vás jako kandidáta i podle něj.

Je dobré, pokud uvedené informace mají přímý vztah s pozicí o kterou se ucházíte. Relevantní záliby a koníčky naznačují, silný zájem o danou oblast. Alespoň některé obecné kategorie, jako cestování, kultura, četba, sport, hudba, které má v životopise téměř každý zkuste konkretizovat, nebo přidat něco originálního.

Pokud si myslíte, že by nebyla přínosem, můžete tuto část vynechat.

Reference

V této části můžete uvést kontakty na osoby, které o vás mohou podat reference, samozřejmě pozitivní. Předem se s nimi o tom domluvte a neuvádějte na ně kontakt bez jejich vědomí. Vhodnější než kolega bude určitě váš nadřízený, vedoucí projektu, ředitel, u absolventů profesor. Pokud nemáte nikoho, kdo by vám mohl poskytnout doporučení, tuto část vynechejte.

Toto byly základní části strukturovaného životopisu. Na závěr je ještě třeba doplnit místo a aktuální datum. Vytištěné CV nezapomeňte vlastnoručně podepsat v pravém dolním rohu.

Musíte ho sestavit tak aby toho, kdo ho bude číst zaujal a přesvědčil, že jste vhodný kandidát na obsazení pracovního místa a budete přínosem pro firmu.

Strukturovaný životopis – vzor

Vzor strukturovaného životopisu (curriculum vitae):
Ing. František Novák

Osobní údaje

Adresa: Dělnická 2, 266 01 Beroun
Telefon: 123 123 123
E-mail: frantisek.novak @ emmail.cz
Datum narození: 17.3.1983

Vzdělání

2001 – 2006 Ekonomicko-správní fakulta, Masarykova univerzita, Brno, obor Ekonomika a management
1997 – 2001 Gymnázium Joachima Barranda Beroun

Další vzdělání

2006 – 2007 Jazykový pobyt, anglický jazyk, Royal School of English Oxford, Velká Británie
2008 Kurz efektivního e-mail marketingu, DIRECT, Praha

Pracovní zkušenosti

2010 – 2013 Promoti s.r.o., Brno
Pozice: Marketingový specialista
Náplň práce: tvorba strategie pro firemní prezentaci na internetu, návrhy, příprava a realizace online marketingových kampaní, jejich správa, vyhodnocování a zvyšování účinnosti, zavádění nových trendů do marketingové komunikace.

2008 – 2010 Recallio s.r.o., Brno
Pozice: Marketingový pracovník
Náplň práce: Průzkum trhu při uvádění nových produktů a služeb, analýza a zpracování výsledků marketingových kampaní, sledování médií, příprava a zpracování propagačních materiálů.

Jazykové znalosti

Anglický jazyk – pokročilý
Německý jazyk – mírně pokročilý

Počítačové znalosti

MS Word – expert
MS Excel – pokročilý
MS PowerPoint – pokročilý
Internet (e-mail, www) – pokročilý
HTML – expert
CSS – pokročilý
Adobe Photoshop – pokročilý

Řidičský průkaz

skupina B

Zájmy
plavání, webdesign, cestování

Reference

Ing. Pavel Uhlazený, ředitel marketingového oddělení, Promoti s.r.o., Brno
Telefon: 132 123 123
E-mail: uhladeny@promoti.cz

V Berouně 1.1.2014

Grafická úprava

Pro psaní si zvolte dobře čitelný typ písma. Můžete sáhnout po tradičních fontech které mají běžně v nabídce textové editory jako je například Arial, případně Times New Roman, nebo si můžete vybrat něco modernější a originálnější, například z Google Web Fonts, či jiných dostupných fontů, které najdete přes vyhledávač zadáním výrazu “fonts “. Důležité je aby bez problémů zvládli českou interpunkci. Základní výšku písma můžete použít 11 nebo 12.

Nastavte přiměřeně široké okraje. Používejte volné řádky, nebo dostatečné mezery za odstavci, aby byl text přehledně členěný a “dýchal”. Text můžete zarovnat vlevo nebo do bloku. Pokud se rozhodnete pro zarovnávání do bloku, zkontrolujte si, zda mezi slovy nevznikly nepřiměřeně velké mezery.

Citlivými zásahy do vzhledu dokumentu můžete dosáhnout určitou jedinečnost a odlišit se tak již na první pohled od konkurence.

Nepoužívejte proto běžně dostupné šablony a pokud nemusíte ani Europass CV.

Vyhněte se však experimentům s příliš netradičními typy písma, nevhodnému zvýrazňování (psaním celých slov velkým písmem, podtrhávání, změnou barvy a pod.), či jiným grafickým efektům, které mohou působit rušivě, nebo ztěžují čtení.

Jak bylo uvedeno výše, profesní životopis musí mít jasné členění (na jednotlivé části), proto je třeba výrazně vizuálně označit. Pro zvýšení přehlednosti se jednotlivé položky řadí pod sebe. Na jejich oddělení můžete použít odsazení textu, ale i čáry a pod ..

S největší pravděpodobností budete svůj životopis posílat e-mailem. Aby se zobrazil správně, soubor uložte ve formátu .DOC nebo ještě lépe .PDF. Pro elektronickou komunikaci platí i další pravidla.

Pokud ho budete posílat poštou, na jeho vytištění byste měli použít kvalitní, bílý papír formátu A4, raději o něco těžší (hrubší) jako klasický kancelářský, například s hmotností 100g/m2. Tiskněte pouze na jednu stranu listu.

Vytištěný životopis se vám určitě bude hodit například i na veletrhu práce. Vezměte si s sebou pro jistotu hned několik kopií.

Rukou psaný životopis posílejte pouze pokud jste o to požádán.

Moderní technologie přinášejí nové možnosti a formy prezentace. Až na několik výjimek jsou však použitelné pouze pro profese u nichž se vyžaduje vysoká dávka kreativity.

12 užitečných tipů

 1. Nepoužívejte všeobecně napsaný životopis, ale snažte se ho co nejvíce přizpůsobit pracovní nabídce, na kterou reagujete. Udělejte to na základě inzerátu, ale i na základě dalších informací, které jste si zjistili o firmě a volném místě.
 2. Neměl by přesáhnout 2 strany, absolventům by měla stačit jedna. Nikdo nebude číst “romány”. Několik řádků z třetí strany můžete dostat na druhou úpravou šířky okrajů. Pozor však aby nakonec nebyly příliš úzké.
 3. Životopis vás má dostat na přijímací pohovor, neočekávejte, že díky němu hned získáte práci.
 4. V životopise by mělo být vše potřebné, nechte však prostor i na otázky.
 5. Buďte pozitivní a optimističtí. Pokud nemusíte, neuvádějte informace, které by mohly vzbudit negativní dojem. Pokud se o práci uchází více kandidátů, mohou vás vyřadit z postupu k pohovorům. Pokud se na pohovor dostanete, budete mít více prostoru takové informace předestřít a hlavně vysvětlit (dát jim pozitivní podtext ;-).
 6. Fotografie se obvykle k životopisu nepřipojuje, pokud o to zaměstnavatel nepožádal. Pokud ji chcete přiložit, přečtěte si speciální článek věnovaný fotografii v životopise.
 7. Dodržujte standardní pořadí jednotlivých částí.
 8. Pokud máte bohaté pracovní zkušenosti související s volným místem, můžete nejprve uvést pracovní zkušenosti a poté vzdělání.
 9. Přílohy k životopisu přikládejte pouze pokud jste byli k tomu vyzváni. Zpravidla životopis doprovází pouze motivační dopis.
 10. Pokud jste se rozhodli posílat životopis “na slepo”, přizpůsobte ho pozici, kterou byste chtěli v konkrétním podniku zastávat. Pokud podnik nehledá nové zaměstnance, jen těžko zaujmete, pokud nezdůvodníte, v čem byste mohli být prospěšní. Pomoci by měly vaše úspěchy z minulých zaměstnání.
 11. Pokud se ucházíte o profesi v úplně jiné oblasti, v jaké jste dosud pracovali, zkuste najít spojitost s vaší dosavadní kariérou v širších souvislostech.
 12. Soustřeďte se a pořádně se připravte na odpovídání na pracovní nabídky o které skutečně stojíte. Nerozptylujte svou pozornost a energii reagováním na velké množství nabídek.

Tip pro absolventy

Pokud jste čerstvým absolventem, snažte se svůj životopis co nejvíce obohatit. Ideální jsou relevantními pracovní zkušenosti získané již během studia, můžete vzpomenout ale například také:

 • různé absolvované kurzy,
 • zkušenosti získané praxí,
 • prázdninové brigády,
 • projekty a soutěže, do kterých jste se během studia zapojili.

Pokud je to vhodné, můžete zmínit i svou diplomovou práci, nebo svou funkci ve studentské organizaci.

Časté chyby a jak se jim vyhnout

 1. Použití zkratek pečlivě zvažte. Vyhněte se těm zkratkám, které nejsou obecně známy.
 2. Vyhněte se příliš odborným výrazům. Personalisté, kteří životopis čtou, i když rozhodují o přijetí uchazeče na konkrétní pozici často nemají dostatečné znalosti z oboru. Samozřejmě, určité odborné výrazy ve vašem životopise svědčí o vaší kompetentnosti.
 3. Nevyhlížejte jako chlubiví. Určitě se v životopise představte v tom nejlepším světle, ale tak, aby to nevypadalo jako samochvála. Své tvrzení doložte konkrétními činy.
 4. Snažte se vyhnout “mezerám” v životopise. Pokud jich tam máte, připravte se na jejich vysvětlení při pracovním pohovoru. Pokud jste byli dlouhodobě mimo práce, uveďte důvod, například: nezaměstnaný / hledání zaměstnání, mateřská / rodičovská dovolená a pod.
 5. V žádném případě byste neměli lhát, nebo jakkoliv přikrášlovat fakta. Lhaní obvykle dříve či později vyjde na povrch a nenapravitelně zničí získanou důvěru. Zkušení personalisté si umí informace jednoduše prověřit.
 6. Vyhněte se otřepaným frázím, ty jen zbytečně zabírají místo, které jste mohli využít lépe
 7. Ujistěte se, že se ve vašem životopise nenacházejí žádné gramatické ani stylistické chyby! I když ho budete posílat pouze v elektronické podobě, několikrát si ho přečtěte i vytištěn (použití softwarové kontroly pravopisu by mělo být samozřejmostí). Pokud můžete, dejte ho přečíst i jiné osobě. Pomůže vám odstranit chyby, které jste přehlédli a může vás upozornit i na nejasné nebo nelogické formulace, které jste použili.
 8. Nepoužívejte dlouhé a komplikované souvětí.
 9. Nepište zbytečné “omáčky”, soustřeďte se na podstatné věci.
 10. Při vytváření nového životopisu úpravou starého, nezapomeňte aktualizovat datum.
 11. Pořádně si zkontrolujte kontaktní údaje (telefon, e-mail), zda v nich nemáte překlep, zbytečně byste pak čekali na odpověď.
 12. Pozor si dejte ne text při přechodu z první na druhou stranu. Aby nebyla přerušena věta, nebo na druhou stranu neprocházely položky seznamu

Životopis online

Vytvořit si svůj životopis můžete i online. Využitím některého z internetových pracovních portálů, nebo specializovaných nástrojů, které to umožňují. Specializované nástroje nabízejí kromě přehledné struktury i volbu vzhledu, přičemž na výběr je několik atraktivních šablon.

Při kombinaci použití populárního generátoru na tvorbu a volbou všeobecně oblíbené šablony se však vystavujete riziku, že vaše CV bude vypadat stejně jako některého z dalších kandidátů.

Zde jsou příklady online nástrojů:

cvmkr.com – má i českou lokalizaci

www.resumesimo.com – nástroj od českých tvůrců, momentálně ale umožňuje vytvoření resume pouze v angličtině a španělštině.
www.zivotopisonline.cz – nástroj na vytvoření CV v češtině, slovenštině a angličtině.
Online si můžete vyplnit i Europass.

Po vytvoření umožňuje většina nástrojů a pracovních portálů s databází CV náhled, uložení nebo stažení.

Pomoci si můžete i šablonami pro MS Word.

CV pro práci v zahraničí

Pokud se ucházíte o práci v zahraničí, zjistěte si, jaké náležitosti má obvykle životopis v dané zemi a přizpůsobte jim svůj český. Pokud byste ho poslali jen přeložený do potřebného jazyka, určitě byste se odlišili od ostatních uchazečů, ale asi ne tak jak byste chtěli.

Rozdíly mohou být ve formě, např.. použití krycího listu, nebo jiného formátu papíru (US Letter Size ve Spojených státech), struktuře, standardním přiložení fotografie a pod.

Alternativně můžete využít standardní evropský formát, tzv. životopis Europass.

Při kontaktech uveďte telefonní číslo (bez první nuly) s mezinárodní předvolbou +420 pro Českou republiku.

V některých zemích jsou reference velmi důležitou součástí prezentace uchazeče o zaměstnání.

Funkční životopis

Kromě již zmíněného strukturovaného, ​​je možné při hledání zaměstnání využít i podstatně méně používaný funkční, resp. zkušenostní životopis. Jeho součástí jsou především profesní cíl a profesní profil. Obě součásti by měly korespondovat s pozicí o kterou se ucházíte. Cíl vyzvedne vaši motivaci. Profesní profil je postaven na výsledcích, schopnostech, zkušenostech a silných stránkách uchazeče bez vazby na čas.

Výhodou tohoto typu CV je, že se soustředí na to podstatné – zkušenosti a výsledky. Pro někoho může být výhodné i to, že se jím dají překrýt časové mezery v kariéře, což však na druhé straně neznamená, že je následně nebude třeba vysvětlit při pracovním pohovoru.

Vzhledem k jeho charakter, při jeho použití vzniká určité riziko, že si personalista bude myslet, že něco skrýváte, například časté změny zaměstnání.

I vzhledem k tomu že návod, který jste si právě přečetli je dost rozsáhlý, téma životopisu je mnohem širší. Pokud tedy hledáte více informací a rad, můžete sáhnou po některé ze specializovaných publikací.

Samostatný článek se věnuje také žádosti o zaměstnání, neboli průvodnímu dopisu.

Ďalšie zdroje informácií: